ComTrack

by System Admin
26 Feb 2020, 10:47:47

Karibu IMEI COMMUNITY ComTrack kwa usalama wa simu, bodaboda, bajaji na magari pamoja na matangazo ya kuuza na kununua bidhaa/huduma mbalimbali yaani CONNECTION. Kufunga tracking kwenye bodaboda, bajaji na magari ni Tsh 100,000 tu na hakuna gharama za kila mwezi, (Hii ni offer kwa memba wa IMEI COMMUNITY tu). Ukiipigia simu bodaboda, bajaji au gari yako inakuambia mahali ilipo, kama inatembea au imezimwa. Jinsi ya kuwa memba (Usalama wa simu). Kiasi:3,500 kwa mwaka: TIGO-PESA na MPESA :Kampuni No: 111555, Kumbuk: WIZIBASI. Kias: 3,500. AIRTELMONEY: 5-lipia Bill,1-Lipia bidhaa,1-Lipa kwa SelcomPay, Kumbuk:60333051 WIZIBASI. Kias: 3,500. Kuwa memba na kuweka order ya kufungiwa tracking kwenye chombo cha moto, Kumbukumbu andika TRACK badala ya WIZIBASI. Utapigiwa simu ndani ya saa 24 kupewa maelekezo. Kujifunza: bofya hapa ku-download APP: https://imeicommunity.appv.biz/?#fg au ingia fb:@IMEICommunity;Insta:@imei_community;Tovuti: https://imeicommunity.com